» » สุรชัย, ธนิสร์ - รัตติกาล

🎼 สุรชัย, ธนิสร์ - รัตติกาล Album

FLAC Download
🎼 สุรชัย, ธนิสร์ - รัตติกาล Album
Folk, Phleng Phuea Chiwit
 • Performer:
  สุรชัย, ธนิสร์
 • Title:
  รัตติกาล
 • Genre:
 • Style:
  Folk, Phleng Phuea Chiwit
 • Release date:
  1994
 • Country:
  Thailand
 • Size FLAC version
  2395 mb
 • Size MP3 version
  2709 mb
 • Size WMA version
  1164 mb
 • Rating:
  4.1
 • Votes:
  855
 • Record from:
  Vinyl, LP, Album

Tracklist

1หนาวน้ำตา
2พระตั้ง
3เพื่อน
4รักเขาทำไม
5ฝันเป็นจริง
6กระเรียนเถื่อน
7จ้ำจี้
8เหงื่อคนแรงควาย
9นกจากพราก
10ไหมแพรวา

Versions

CategoryArtistTitle (Format)LabelCategoryCountryYear
G 017074, noneสุรชัย, ธนิสร์ สุรชัย, ธนิสร์ - รัตติกาล ‎(Cass, Album)G"MM' Grammy, MGAG 017074, noneThailand1994

Notes

Original thai release.

Video

Album

Город: Bangkok, Thailand. Suraphon Sombatcharoen Born: September 25, 1930 Died: August 16, 1968 Suraphol Sombatcharoen was a Thai luk thung singer dubbed the King of Luk Thung and the Thai Elvis, He was fatally shot after a live performance in Nakhon Pathom. การปองกนและปราบปรามการทจรต และการประเมนผล. Stamp Library. Site Map. ไปรษณยไทย เปดใหบรการในวนชดเชยอาสาฬหบชาและวนเขาพรรษา. 03 Jul 2020. News Releases. กลบกลองนะ เทรนดใหมนกชอปสายรกษโลก. จบ ปยธดา: ไมบอกกรวารก, อรณ, แปลกดนะ и другие песни. DIAMOND MQT - ธรรมดา Prod. Язык: Русский. Страна: США. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. Perawat Sangpotirat Thai: พรวส แสงโพธรตน born 18 October 1995, better known as Krist Thai: ครส, is a Thai actor and singer He is known for his role as Arthit in the 2016 Thai Boys' Love series SOTUS: The Series. Perawat was born on 18 October 1995 Bangkok, Thailand. He graduated from Satriwitthaya 2 School and from the Faculty of Economics at Kasetsart University. เนองจากขณะนชองทาง Contact center 1324 ระบบขดของและกำลงรบดำเนนการแกไขคะ. มาทำใหฉนหวนไหว Ma Thamhai Chan Wanwai. แลวหลงใหล Laeo Longlai. อยางแรง Yang Raeng. กอยากจะเดนเขาไปหาไปทก Ko YakCha Doen Khao Pai Ha Pai Thak. แลวแหลงกบเธอวารก Laeo Hae Long Kap Thoe Wa Rak. แตมนกเรวเกนไป Tae Man Ko Reo Koenpai. ไอพวกผชายทเคยแหลงกนครงกอน Ai Phuak Phuchai Thi Khoei Hae Long Kan Khrang Kon. ตองหยดเอาไวกอน Tong Yut Ao Wai Kon. เพราะตอนน Phro Tonni. เพราะรกเธอจนหมดใจ Phro Rak Thoe Chon Mot Chai. จะมอบใหเธอไปทงกาย Cha Mop Hai Thoe Pai Thang Kai. ขอเพยงแคเธอมารกกน Kho Phiangkhae Thor Ma Rak Kan. ฉนยอมเลกคยทงอำเภอ Chan Yom Loek Khui Thang Amphoe. เกา Kou feat. Meghan Pakele prek writingtracing. HOME have-fun-withenglish. have-fun-withenglish EXERCISES. Tanja Englanti. คณตศาตร ป. 1 กจกรรมเสรมทกษะเรยนรเดกออน แบบฝกหดเดกกอนวยเรยน. Community wall photos. VK is the largest European social network with more than 100 million active users. Our goal is to keep old friends, ex-classmates, neighbors and colleagues in touch